Natuurgerichte holistische therapie

Dat klinkt ingewikkeld, maar is juist reuze eenvoudig.

In de geneeskunde bestaan er wereldwijd drie grote zienswijzen of systemen. Bij ons in het westen richt men zich hoofdzakelijk op de materie. Wanneer er, middels moderne meetapparatuur, aantoonbaar iets afwijkends in de structuur van het lichaam wordt gevonden, kunnen we de klacht benoemen en heeft de ziekte of kwaal een naam gekregen. Eigenlijk zit je dan al in een vergevorderd stadium van de ziekteontwikkeling.

Andere, oosterse, zienswijzen benaderen het menselijk systeem anders. Zij gaan ervan uit dat wanneer je zorgt dat de energie vrij kan stromen in ons lichaam er geen mogelijkheden worden geschapen voor ziekteverwekkende omstandigheden. Dit omvat vooral het Chinees geneeskundig systeem.

Bij het Indiase systeem gaat men er bovenal van uit dat het bewustzijn de sturende factor is. “Gedachten zijn krachten”

Geen van de drie systemen is beter dan de ander. Door middel van de integratie van deze drie zienswijzen wordt een holistische behandeling samengesteld. Dat wil zeggen dat het lichaam als geheel van bewustzijn, energie en materie wordt gezien. De drie niveaus kunnen niet los van elkaar gezien worden en beïnvloeden elkaar.


"When you look for it, there is nothing to see.
When you listen for it, there is nothing to hear.
When you use it, it is inexhaustible."


Binnen de natuurgerichte therapie gaan we ervan uit dat wanneer er op enig niveau klachten ontstaan, deze klachten voortkomen uit onbalans. Ergens zijn we uit evenwicht gebracht.
Onze energievoorziening verloopt niet optimaal.
Ons zenuwstelsel werkt onvoldoende, zodat de signalen niet of niet volledig op de juiste plaats aankomen.
De afvoer van allerlei lichamelijke, maar ook geestelijke afvalstoffen verloopt niet goed.
We bedienen onszelf van onvoldoende goede voeding.
Het bewustzijn en lichaamsgevoel is op de achtergrond gedrongen, waardoor we de waarschuwingssignalen van ons lichaam niet op tijd waarnemen.

Het menselijk lichaam heeft een enorm zelfherstellend vermogen. Wanneer je ervoor zorgt dat alle randvoorwaarden in orde zijn, kunnen veel klachten en ongemakken tot ommekeer gebracht worden.

De natuurgerichte therapie van 'Con Sensus' helpt hierbij het natuurlijk evenwicht te herstellen of te verbeteren, waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd.

Het volgen van één of meerdere behandelingen bij 'Con Sensus' is een stap in de goede richting.

De uiteindelijke verandering realiseer je zelf!